Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
ĐIỆN LỰC ĐÔNG HƯNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH VỚI CHƯƠNG TRÌNH “THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ”. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP
Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả số 50/2010/QH12 của Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ này 01/01/2001; chỉ thị số 171/CT-TTG ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; chỉ thị số 01/2008-CT-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Thái Bình v/v tiết kiệm điện trong sử dụng điện. Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Công ty Điện lực Thái Bình (PCTB) tổ chức lớp bồi huấn ATVSLĐ và PCCN cho các Điện lực năm 2012 Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Hội nghị, quán triệt các nghị Quyết và kết luận Trung ương 7 (khóa XI)
Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và của ngành về công tác ATVSLĐ và PCCN. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình đã lập kế hoạch bồi huấn ATVSLĐ và PCCN theo tuần, tháng cho các Điện Lực Ngày 06/9/2013, tại hội trường Công ty Điện lực Thái Bình, Đảng ủy Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), Nghị quyết số 22 – NQTW ngày 10/4/2013, kết luận số 56 – KLTW ngày 21/02/2013 và kết luận số 60 – KLTW ngày 16/4/2013 của Bộ chính trị cho hơn 200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ
Thời tiết

25oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 4km/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2014-10-23

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : bangdx
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 149

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home