Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 13
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Vũ Thư
1 7h0 : 02/01/201717h0 : 02/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ xung dây dẫn theo PATBA Thắng Lợi Hòa BìnhMột phần xã Hòa Bình : Huyện Vũ Thư,Thị trấn Vũ Thư,Xã Xuân Hoà,Xã Hoà Bình346PA0902Điện lực Vũ Thư
2 7h0 : 02/01/201717h0 : 02/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ xung dây dẫn theo PATBA QUANG LÊ 2một phần xã Xuân hòa : Huyện Vũ Thư,Xã Xuân Hoà112PA0902Điện lực Vũ Thư
3 7h0 : 02/01/201717h0 : 02/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ xung dây dẫn theo PATBA Súy Hãng Minh LÃngMột phần xã Minh Lãng : Huyện Vũ Thư,Xã Minh Lãng420PA0902Điện lực Vũ Thư
Điện Lực Tiền Hải
4 6h0 : 02/01/201716h0 : 02/01/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐLTH xoa sứ SCTX.Máy cắt 975 A361 phần KCN, xã Tây Phong, xã Nam Hà, xã Nam Hải, TBA 6 Nam Hồng : Huyen Tien Hai ,Xã Phú Xuân,Huyện Tiền Hải,Thị trấn Tiền Hải,Xã Đông Quí,Xã Tây Lương,Xã Đông Phong,Xã Đông Cơ,Xã Tây Giang,Xã Tây Phong,Xã Vân Trường,Xã Nam Thắng,Xã Bắc Hải,Xã Nam Hà,Xã Nam Hồng,Xã Nam Hải10515PA0903Điện Lực Tiền Hải
5 6h0 : 02/01/201716h0 : 02/01/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐLTH xoa sứ SCTX.Máy cắt 971 Đông HoàngHuyen Tien Hai ,Huyện Tiền Hải,Thị trấn Tiền Hải,Xã Đông Hải,Xã Đông Trà,Xã Đông Long,Xã Đông Xuyên,Xã Đông Hoàng,Xã Đông Cơ8904PA0903Điện Lực Tiền Hải
Điện Lực Quỳnh Phụ
6 6h30 : 30/12/201718h0 : 30/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí Nghiệm định kỳ TGTG An TháiCác xã Khu vực An Thái : Thành phố Thái Bình,Huyện Quỳnh Phụ,Thị trấn Quỳnh Côi,Xã An Khê,Xã An Đồng,Xã Quỳnh Thọ,Xã An Hiệp,Xã An Thái,Xã An Cầu,Xã Quỳnh Minh,Xã An Ninh,Thị trấn Đông Hưng12494PA0907Điện Lực Quỳnh Phụ
7 6h30 : 30/12/201718h0 : 30/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí Nghiệm định kỳ trạm TGTrạm trung gian Quỳnh CôiKhu vực các xã bên Quỳnh : Phường Lê Hồng Phong,Huyện Quỳnh Phụ,Thị trấn Quỳnh Côi,Xã Quỳnh Hoa,Xã Quỳnh Lâm,Xã Quỳnh Hoàng,Xã Quỳnh Giao,Xã Quỳnh Hồng,Xã Quỳnh Khê,Xã Quỳnh Ngọc,Xã Quỳnh Hải,Xã Quỳnh Hội,Xã Quỳnh Sơn,Xã Quỳnh Mỹ,Xã Quỳnh Châu,Xã Quỳnh Hưng,Xã Quỳnh Nguyên,Xã Quỳnh Xá,Huyện Đông Hưng20908PA0907Điện Lực Quỳnh Phụ
Điện lực Thái Thụy
8 7h0 : 03/01/20178h0 : 03/01/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA + VSCN, chụp ảnh và dán tên lộ hạ thếTBA Phúc TiềnPhúc Tiền : Thị trấn Diêm Điền,Xã Thụy Phúc,Xã Thái Phúc337PA0908Điện lực Thái Thụy
9 7h0 : 03/01/201711h30 : 03/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường dây từ AB 400V đến cột 9B ĐZ400VAS Lũng Đầu -Thái XuyênAS Lũng Đầu -Thái Xuyên : Huyện Thái Thụy,Thị trấn Diêm Điền,Xã Thái Xuyên228PA0908Điện lực Thái Thụy
10 13h0 : 03/01/201714h0 : 03/01/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA + VSCN, chụp ảnh và dán tên lộ hạ thếTBA Xóm 7TBA Xóm 7 Thái phúc : Xã Thái Phúc153PA0908Điện lực Thái Thụy
11 10h0 : 03/01/201711h0 : 03/01/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA + VSCN, chụp ảnh và dán tên lộ hạ thếTBA Đồng NguyênTBA Đồng Nguyên : Xã Thái Phúc337PA0908Điện lực Thái Thụy
12 8h0 : 03/01/20179h0 : 03/01/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA + VSCN, chụp ảnh và dán tên lộ hạ thếTBA AS Phúc Tiền 2TBA AS Phúc Tiền 2 : Xã Thái Phúc218PA0908Điện lực Thái Thụy
13 9h0 : 03/01/201710h0 : 03/01/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA + VSCN, chụp ảnh và dán tên lộ hạ thếBơm Thái Phúc 2Bơm Thái Phúc : Huyện Thái Thụy2PA0908Điện lực Thái Thụy
  
Minimize

Top  |  Home