Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
  
Minimize

LinkClick.aspxTCBC EVN: Tình hình hot đng Quí I năm 2018 và mc tiêu, nhim v công tác Quí II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý I/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với Quý I/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý I/2017). 

Trong Quý I, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW. 

Lũy kế Quý I/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%. 

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả nước là 22,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu với tổng lượng nước xả là 5,74 tỷ m3 (trong đó từ hồ Hòa Bình: 3,80 tỷ m3, Thác Bà: 0,73 tỷ m3, Tuyên Quang: 1,21 tỷ m3). Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong đó các NMNĐ Vĩnh Tân 2, 4 và Duyên Hải 1, 3 huy động khoảng 5 tỷ kWh góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam. Tình hình sự cố lưới điện trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2017 tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng cung cấp điện năng đã được VCCI đánh giá có những cải thiện quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ hai trong hai năm liên tục 2016, 2017 trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp điện năng xếp thứ 2 với 74% doanh nghiệp hài lòng (tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016) là một trong những dịch vụ có mức độ tăng cao nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: NĐ Vĩnh Tân 4 đã cấp PAC cho TM2 và hoàn thành chạy tin cậy TM1; hoàn thành chạy tin cậy cả 2 tổ máy NĐ Thái Bình và phát điện ổn định theo phương thức huy động... Trong Quý I/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV (gồm: 02 công trình 500kV, 6 công trình 220kV, 33 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Trong Quí I/2018, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Hiện nay, Tập đoàn đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVNGENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 21/3/2018. Hiện nay EVNGENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVNGENCO2


LinkClick.aspxTCBC EVN: Tình hình hot đng Quí I năm 2018 và mc tiêu, nhim v công tác Quí II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý I/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với Quý I/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý I/2017). 

Trong Quý I, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW. 

Lũy kế Quý I/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%. 

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả nước là 22,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu với tổng lượng nước xả là 5,74 tỷ m3 (trong đó từ hồ Hòa Bình: 3,80 tỷ m3, Thác Bà: 0,73 tỷ m3, Tuyên Quang: 1,21 tỷ m3). Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong đó các NMNĐ Vĩnh Tân 2, 4 và Duyên Hải 1, 3 huy động khoảng 5 tỷ kWh góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam. Tình hình sự cố lưới điện trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2017 tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng cung cấp điện năng đã được VCCI đánh giá có những cải thiện quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ hai trong hai năm liên tục 2016, 2017 trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp điện năng xếp thứ 2 với 74% doanh nghiệp hài lòng (tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016) là một trong những dịch vụ có mức độ tăng cao nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: NĐ Vĩnh Tân 4 đã cấp PAC cho TM2 và hoàn thành chạy tin cậy TM1; hoàn thành chạy tin cậy cả 2 tổ máy NĐ Thái Bình và phát điện ổn định theo phương thức huy động... Trong Quý I/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV (gồm: 02 công trình 500kV, 6 công trình 220kV, 33 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Trong Quí I/2018, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Hiện nay, Tập đoàn đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVNGENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 21/3/2018. Hiện nay EVNGENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVNGENCO2


 
 
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Các Điện Lực Phân Xưởng
Các Điện Lực Phân Xưởng Thuộc Công Ty.
 
Các Điện Lực Phân Xưởng
Các Điện Lực Phân Xưởng Thuộc Công Ty.
 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THU HỘ TIỀN ĐIỆN 

STT Tên đơn vị Số tài khoản Ngân hàng giao dịch Nội dung tài khoản giao dịch
1 Điện lực Thành Phố 7551100058881 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thành Phố Chuyên thu tiền điện khách hàng khu vực Thành phố Thái bình
1571001168168 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
009704061206661 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
47110000055599 NH Đầu tư &PT Thái Bình-Điện lực Thành Phố
110000168958 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
0211000460869 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
19128899566898 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
2 Điện lực Vũ Thư 7551100818886 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Vũ Thư Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Vũ Thư
1571001668668 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
009704061206667 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
3402201000072 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
119000168959 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
0211000460878 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
3 Điện Lực Kiến Xương 7551100018887 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Kiến Xương Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Kiến Xương
1571001768768 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
009704061206669 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
3403201000068 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
119000168961 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
0211000460875 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
19128899566383 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
4 Điện Lực Tiền Hải 7551100218889 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Tiền Hải Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Tiền Hải
1571001868868 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
009704061206668 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
3404201000257 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
110000168960 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
0211000460876 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Bình
5 Điện Lực Đông Hưng 7551100518882 NH MBBank Việt Nam– Điện lực Đông Hưng Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Đông Hưng
1571001268268 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
009704061206662 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
3405211000067 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
118000168962 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
0211000460873 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
19128899566181 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
6 Điện Lực Hưng Hà 7551100318883 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Hưng Hà Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Hưng Hà
1571001368368 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực hưng Hà
009704061206663 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
3407201000440 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
117000168963 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
0211000460872 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
7 Điện Lực Quỳnh Phụ 7551100008884 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Quỳnh Phụ Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Quỳnh Phụ
1571001468468 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
009704061206664 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
3406201000070 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
116000168964 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
0211000460871 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
8 Điện Lực Thái Thụy 7551100028885 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thái Thụy Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Thái Thụy
1571001568568 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thái thụy
009704061206665 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thái Thụy
3408201000130 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực  Thái Thụy
115000168965 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
0211000460877 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
19128899566979 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy

 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THU HỘ TIỀN ĐIỆN 

STT Tên đơn vị Số tài khoản Ngân hàng giao dịch Nội dung tài khoản giao dịch
1 Điện lực Thành Phố 7551100058881 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thành Phố Chuyên thu tiền điện khách hàng khu vực Thành phố Thái bình
1571001168168 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
009704061206661 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
47110000055599 NH Đầu tư &PT Thái Bình-Điện lực Thành Phố
110000168958 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
0211000460869 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
19128899566898 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
2 Điện lực Vũ Thư 7551100818886 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Vũ Thư Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Vũ Thư
1571001668668 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
009704061206667 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
3402201000072 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
119000168959 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
0211000460878 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
3 Điện Lực Kiến Xương 7551100018887 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Kiến Xương Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Kiến Xương
1571001768768 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
009704061206669 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
3403201000068 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
119000168961 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
0211000460875 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
19128899566383 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
4 Điện Lực Tiền Hải 7551100218889 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Tiền Hải Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Tiền Hải
1571001868868 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
009704061206668 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
3404201000257 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
110000168960 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
0211000460876 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Bình
5 Điện Lực Đông Hưng 7551100518882 NH MBBank Việt Nam– Điện lực Đông Hưng Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Đông Hưng
1571001268268 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
009704061206662 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
3405211000067 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
118000168962 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
0211000460873 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
19128899566181 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
6 Điện Lực Hưng Hà 7551100318883 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Hưng Hà Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Hưng Hà
1571001368368 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực hưng Hà
009704061206663 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
3407201000440 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
117000168963 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
0211000460872 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
7 Điện Lực Quỳnh Phụ 7551100008884 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Quỳnh Phụ Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Quỳnh Phụ
1571001468468 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
009704061206664 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
3406201000070 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
116000168964 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
0211000460871 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
8 Điện Lực Thái Thụy 7551100028885 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thái Thụy Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Thái Thụy
1571001568568 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thái thụy
009704061206665 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thái Thụy
3408201000130 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực  Thái Thụy
115000168965 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
0211000460877 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
19128899566979 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy

 

Banners  Banners
Minimize


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Thời tiết

24oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 18 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2018-09-19

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : EmelyHopley
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 895

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home