Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
  
Minimize

LinkClick.aspxTCBC EVN: Tình hình hot đng Quí I năm 2018 và mc tiêu, nhim v công tác Quí II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý I/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với Quý I/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý I/2017). 

Trong Quý I, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW. 

Lũy kế Quý I/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%. 

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả nước là 22,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu với tổng lượng nước xả là 5,74 tỷ m3 (trong đó từ hồ Hòa Bình: 3,80 tỷ m3, Thác Bà: 0,73 tỷ m3, Tuyên Quang: 1,21 tỷ m3). Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong đó các NMNĐ Vĩnh Tân 2, 4 và Duyên Hải 1, 3 huy động khoảng 5 tỷ kWh góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam. Tình hình sự cố lưới điện trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2017 tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng cung cấp điện năng đã được VCCI đánh giá có những cải thiện quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ hai trong hai năm liên tục 2016, 2017 trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp điện năng xếp thứ 2 với 74% doanh nghiệp hài lòng (tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016) là một trong những dịch vụ có mức độ tăng cao nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: NĐ Vĩnh Tân 4 đã cấp PAC cho TM2 và hoàn thành chạy tin cậy TM1; hoàn thành chạy tin cậy cả 2 tổ máy NĐ Thái Bình và phát điện ổn định theo phương thức huy động... Trong Quý I/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV (gồm: 02 công trình 500kV, 6 công trình 220kV, 33 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Trong Quí I/2018, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Hiện nay, Tập đoàn đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVNGENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 21/3/2018. Hiện nay EVNGENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVNGENCO2


LinkClick.aspxTCBC EVN: Tình hình hot đng Quí I năm 2018 và mc tiêu, nhim v công tác Quí II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý I/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với Quý I/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý I/2017). 

Trong Quý I, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW. 

Lũy kế Quý I/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%. 

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả nước là 22,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu với tổng lượng nước xả là 5,74 tỷ m3 (trong đó từ hồ Hòa Bình: 3,80 tỷ m3, Thác Bà: 0,73 tỷ m3, Tuyên Quang: 1,21 tỷ m3). Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong đó các NMNĐ Vĩnh Tân 2, 4 và Duyên Hải 1, 3 huy động khoảng 5 tỷ kWh góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam. Tình hình sự cố lưới điện trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2017 tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng cung cấp điện năng đã được VCCI đánh giá có những cải thiện quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ hai trong hai năm liên tục 2016, 2017 trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp điện năng xếp thứ 2 với 74% doanh nghiệp hài lòng (tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016) là một trong những dịch vụ có mức độ tăng cao nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: NĐ Vĩnh Tân 4 đã cấp PAC cho TM2 và hoàn thành chạy tin cậy TM1; hoàn thành chạy tin cậy cả 2 tổ máy NĐ Thái Bình và phát điện ổn định theo phương thức huy động... Trong Quý I/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV (gồm: 02 công trình 500kV, 6 công trình 220kV, 33 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Trong Quí I/2018, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Hiện nay, Tập đoàn đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVNGENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 21/3/2018. Hiện nay EVNGENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVNGENCO2


 
Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
 
2013-03-15 08:33:02

 

Sáng ngày 08/3/2013, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm ngày quốc tế phụ nữ 08-3 và tổng kết công tác nữ công năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Đến dự buổi lễ có đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí trong ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Ban thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Công ty và toàn thể cán bộ nữ CNVC - LĐ trong Công ty đã về dự đông đủ.

Sau khi ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ quốc tế, phụ nữ Việt Nam và những kết quả mà nữ CNVC - LĐ trong Công ty đã đóng góp cho sự phát triển, trưởng thành của Công ty; đồng chí Phan Thị Tô Diệp - Phó trưởng Ban nữ công đã đọc bản báo cáo tổng kết công tác nữ công năm 2012. Báo cáo nêu rõ trong năm 2012, nằm trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới cũng như của đất nước đang có những diễn biến phức tạp như khủng hoảng tài chính ngân hàng, hàng loạt doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất kinh doanh hoặc phá sản… đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh điện. Việc quản lý lưới điện hạ áp nông thôn với khối lượng lớn, hầu hết lưới điện sử dụng lâu năm chưa được cải tạo hoàn chỉnh, trong khi nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày một tăng cao, nguồn nhân lực của Công ty tăng không đáng kể, vì vậy sức ép về công việc với người lao động ngày càng tăng; Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tổng Công ty giao cho rất khó khăn. Đặc biệt cơn bão số 8 đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Thái Bình gây thiệt hại rất nặng nề cho lưới điện, làm gẫy đổ hàng ngàn cột điện trung hạ thế và hư hỏng hàng trăm ngàn mét dây.

Có thể nói năm 2012, gặp rất nhiều khó khăn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xong dưới sự chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, phát huy năng lực, trí tuệ, làm việc năng xuất, chất lượng; PCTB đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, kỹ thuật của Tổng Công ty và tỉnh giao cho.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013

Năm 2013 được dự báo là năm còn nhiều khó khăn thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói chung cũng như của Công ty Điện lực Thái Bình nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn, chi phí đầu vào tăng cao.

Xuất phát từ tình hình thực tế và thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc với mục tiêu năm 2013 là năm “Kinh doanh và dịch vụ khách hàng”, đối với riêng Công ty Điện lực Thái Bình thực hiện mục tiêu năm “Kỷ cương, kỷ luật và tiết kiệm” từ đó Công đoàn Công ty đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2013 đó là:

1/ Tuyên truyền, vận động nữ CNVC - LĐ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng; thường xuyên giáo dục chị em thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định và kỷ luật lao động của đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nữ CNVC “hai giỏi” mà Tổng Công ty phát động.

2/ Kết hợp với Ban VSTBCPN triển khai kế hoạch hành động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2015” của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

3/ Tiếp tục duy trì hoạt động quỹ tình nghĩa, để động viên thăm hỏi khi gia đình nữ CNVC-LĐ gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau. Chị em phát huy tinh thần đoaàn kết trong đơn vị, tạo môi trường làm việc vui vẻ, ấm cúng, sạch sẽ trong đơn vị.

4/ Vận động nữ CNVC-LĐ tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ tay nghề, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

5/ Phối hợp với chuyên môn, đưa các chị em có đủ trình độ năng lực đi đào tạo, bồi huấn để đề bạt cán bộ quản lý, tăng tỷ lệ cán bộ quản lý nữ lên 10% so với cán bộ quản lý trong Công ty.

6/ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nữ CNVC. Thường xuyên vận động chị em rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để công tác có hiệu quả.

7/ Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thành đạt, thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

8/ Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua và phong trào nữ CNVC-LĐ, biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu. 

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuynh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã chúc mừng nữ CNVC - LĐ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08-3. Đồng chí cũng đã biểu dương thành tích và ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Công ty. Qua đó, đồng chí nhấn mạnh: Với truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ, nêu cao tấm gương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc buổi lễ là Hội thi nấu ăn giỏi của nữ công nhân viên trong toàn Công ty. Đây cũng là hoạt động tạo điều kiện để chị em phụ nữ thể hiện tài hoa về nội trợ. Sau một thời gian ngắn hội thi đã khép lại song để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tạo không khí phấn khởi trong CBCNVC-LĐ nói chung và nữ CNV nói riêng.

Các giải thưởng đã được xác định gồm:

- 02 giải nhì mỗi giải trị giá: 700.000 đồng thuộc về đội phòng Kinh doanh, Văn phòng và Điện lực Thành phố.

- 04 giải ba mỗi giải trị giá: 500.000 đồng thuộc về các đội Điện lực Hưng Hà, ĐL Quỳnh Phụ, ĐL Kiến Xương và 3 Phân xưởng.

- 06 giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 400.000 đồng thuộc về phòng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật, Giám sát mua bán điện, Công nghệ thông tin, Kế hoạch Vật tư, Điện lực Đông Hưng, ĐL Vũ Thư, ĐL Tiền Hải và Điện lực Thái Thụy.

 
Tin cùng thư mục :
Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Kinh doanh
Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Hội nghị, quán triệt các nghị Quyết và kết luận Trung ương 7 (khóa XI)
Lễ kết nghĩa giữa Công ty Điện lực Thái Bình và Công ty Điện lực Lai Châu
Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
PCTB triển khai cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”
Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức hội thao CNVC-LĐ 2012
Thư gửi các đồng chí Thương binh và gia đình Liệt sỹ nhân ngày 27/7
Công Đoàn PCTB Đại hội đại biểu lần thứ 24
Tuổi trẻ PCTB tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
Top  |  Home