Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
 
Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Hội nghị, quán triệt các nghị Quyết và kết luận Trung ương 7 (khóa XI)
 
2013-09-13 14:25:26


Ngày 06/9/2013, tại hội trường Công ty Điện lực Thái Bình, Đảng ủy Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), Nghị quyết số 22 – NQTW ngày 10/4/2013, kết luận số 56 – KLTW ngày 21/02/2013 và kết luận số 60 – KLTW ngày 16/4/2013 của Bộ chính trị cho hơn 200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Ghi - phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung trao đổi, làm rõ 02 nghị quyết và 03 kết luận mà Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua, gồm: Nghị quyết của Bộ chính trị về “Hội nhập quốc tế”, Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận Thực hiện Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;  Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công.

Hội nghị cũng đã được đồng chí Trần Trung Bình – phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã thông qua chương trình hành động của BTV Đảng ủy PCTB; Thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 24 – NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị Quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/6/2013 về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 39 – KH/ĐUK Doanh nghiệp tỉnh ngày 17/7/2013 về việc tổ chức học tập Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa (XI).

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và những nét mới về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết kết luận Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 22 - NQ/TW, kết luận số 56 - KL/TW, kết luận số 60 - KL/TW. Từ đó đảng viên viết thu hoạch, các chi bộ Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu SXKD mà Tổng Công ty giao.

 
Tin cùng thư mục :
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đoàn Thanh niên Điện lực Quỳnh Phụ ra quân Ngày Chủ nhật xanh và phát động tháng Thanh niên năm 2020
Đại hội chi bộ QLVH Lưới điện Cao thế Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG NHIỆM KỲ 2020-2022
ĐIỆN LỰC ĐÔNG HƯNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG
Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Kinh doanh
Lễ kết nghĩa giữa Công ty Điện lực Thái Bình và Công ty Điện lực Lai Châu
Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Top  |  Home