Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
  
Minimize

LinkClick.aspxTCBC EVN: Tình hình hot đng Quí I năm 2018 và mc tiêu, nhim v công tác Quí II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý I/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với Quý I/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý I/2017). 

Trong Quý I, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW. 

Lũy kế Quý I/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%. 

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả nước là 22,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu với tổng lượng nước xả là 5,74 tỷ m3 (trong đó từ hồ Hòa Bình: 3,80 tỷ m3, Thác Bà: 0,73 tỷ m3, Tuyên Quang: 1,21 tỷ m3). Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong đó các NMNĐ Vĩnh Tân 2, 4 và Duyên Hải 1, 3 huy động khoảng 5 tỷ kWh góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam. Tình hình sự cố lưới điện trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2017 tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng cung cấp điện năng đã được VCCI đánh giá có những cải thiện quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ hai trong hai năm liên tục 2016, 2017 trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp điện năng xếp thứ 2 với 74% doanh nghiệp hài lòng (tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016) là một trong những dịch vụ có mức độ tăng cao nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: NĐ Vĩnh Tân 4 đã cấp PAC cho TM2 và hoàn thành chạy tin cậy TM1; hoàn thành chạy tin cậy cả 2 tổ máy NĐ Thái Bình và phát điện ổn định theo phương thức huy động... Trong Quý I/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV (gồm: 02 công trình 500kV, 6 công trình 220kV, 33 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Trong Quí I/2018, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Hiện nay, Tập đoàn đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVNGENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 21/3/2018. Hiện nay EVNGENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVNGENCO2


LinkClick.aspxTCBC EVN: Tình hình hot đng Quí I năm 2018 và mc tiêu, nhim v công tác Quí II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý I/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với Quý I/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý I/2017). 

Trong Quý I, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW. 

Lũy kế Quý I/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%. 

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả nước là 22,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu với tổng lượng nước xả là 5,74 tỷ m3 (trong đó từ hồ Hòa Bình: 3,80 tỷ m3, Thác Bà: 0,73 tỷ m3, Tuyên Quang: 1,21 tỷ m3). Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong đó các NMNĐ Vĩnh Tân 2, 4 và Duyên Hải 1, 3 huy động khoảng 5 tỷ kWh góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam. Tình hình sự cố lưới điện trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2017 tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng cung cấp điện năng đã được VCCI đánh giá có những cải thiện quan trọng để tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ hai trong hai năm liên tục 2016, 2017 trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp điện năng xếp thứ 2 với 74% doanh nghiệp hài lòng (tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016) là một trong những dịch vụ có mức độ tăng cao nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: NĐ Vĩnh Tân 4 đã cấp PAC cho TM2 và hoàn thành chạy tin cậy TM1; hoàn thành chạy tin cậy cả 2 tổ máy NĐ Thái Bình và phát điện ổn định theo phương thức huy động... Trong Quý I/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV (gồm: 02 công trình 500kV, 6 công trình 220kV, 33 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Trong Quí I/2018, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Hiện nay, Tập đoàn đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVNGENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 21/3/2018. Hiện nay EVNGENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVNGENCO2


 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2017
 
2017-12-27 10:01:52

 Ngày 20/12/2017, Công ty Điện lực Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Tri ân khách hàng năm 2017. Đây là 1 trong những nội dung trọng tâm mà Công ty Điện lực Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện trong “Tháng Tri ân khách hàng” – 12/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Ca –  Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình; đồng chí Bùi Ngọc Khiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình; đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng – Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình và các đồng chí lãnh đạo đại diện Huyện ủy/Thành ủy, UBND các huyện/thành phố; lãnh đạo Phòng Công nghiệp – Xây dựng – Giao thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Phòng quản lý điện năng Sở Công Thương; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các đối tác thu hộ tiền điện; Đại diện các Khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh; các cơ quan truyền thông của trung ương và địa phương.

 

 

(ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Tuynh – Bí thư đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình phát biểu tri ân khách hàng)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuynh – Bí thư đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình đã bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Quý khách hàng, những người đã hết lòng cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của ngành điện cũng như luôn sát cánh cùng Công ty Điện lực Thái Bình trong suốt chặng đường 51 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tuynh đã gửi đến Quý khách hàng lời cam kết phục vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, luôn lắng nghe và đón nhận những ý kiến đóng góp quý báu từ khách hàng dùng điện để từ đó không ngừng phấn đấu hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, góp phần mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách hàng sử dụng điện.

Năm 2017, Công ty Công ty Điện lực Thái Bình đã có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Công ty đã xây dựng mới và cải tạo nâng cấp 205 TBA, hơn 200 km đường dây trung áp và gần 300km đường dây hạ áp. Tổng giá trị vốn đầu tư năm 2017 là: 480 tỷ đồng. Các công trình đầu tư cải tạo lưới điện năm 2017 đã góp phần đảm bảo cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn trong tỉnh và góp phần tích cực cho chương trình XD nông thôn mới theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra. Các chỉ tiêu SXKD và dịch vụ khách hàng đều đạt và vượt mức kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2017 ước đạt 2.230,56 triệu kWh, tăng 8,81% so với năm 2016. Việc cung ứng đủ điện và liên tục đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thực hiện nghiêm túc cơ chế 1 cửa trong giao dịch với khách hàng; công khai, minh bạch các dịch vụ của Công ty để khách hàng biết, tham gia giao dịch và theo dõi, giám sát được thuận lợi; Tăng cường ứng dụng công nghệ mới và CNTT để góp phần nâng cao chất  lượng dịch vụ khách hàng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCNV đối với khách hàng để tổ chức tiếp nhận, giải quyết, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của khách hàng nhanh chóng, chính xác. Vì vậy đa phần khách hàng đến giao dịch đều hài lòng với cơ sở vật chất, tinh thần thái độ phục vụ của CBCNV Công ty Điện lực Thái Bình, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng thuận tiện và được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, đặc biệt là dịch vụ giải quyết cấp điện cho khách hàng.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, các khách hàng (Công ty CP Sợi Trà Lý, Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Thái Bình ) đều đánh giá cao Công ty Điện lực Thái Bình trong việc đáp ứng các nhu cầu dịch vụ về điện, đặt biệt trong việc cung cấp điện ổn định, có chất lượng và các dịch vụ điện nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng như: việc thông báo cắt điện, thông báo điện năng tiêu thụ; thuận tiện trong thanh toán tiền điện; giải quyết lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha; dịch vụ sửa chữa mất điện và các dịch vụ khác. Việc ứng dụng nhiều kênh thông tin đến với khách hành một cách nhanh chóng thuận tiện trên báo đài, thư điện tử, tin nhắn điện thoại, Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 đã giúp khách hàng kịp thời và chủ động trong việc điều hành sản xuất. Đồng thời khách hàng rất hoan nghênh tinh thần, thái độ phục vụ của CBCNV Công ty Điện lực Thái Bình trong việc tiếp nhận, phản hồi, giải quyết các nhu cầu dịch vụ về điện cho khách hàng;

 

 

( ảnh: bà Đỗ Thị Đông – Chủ tịch HĐQT công ty CP sợi Trà Lý đại diện cho các khách hàng SX công nghiệp phát biểu ý kiến tại hội nghị)

 

 

( ảnh: ông Nguyễn Sơn Hà  - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình - đại diện cho các khách hàng SX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị)

 

 Phát biểu chỉ đạo với Công ty Điện lực Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Ca –  Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận những nỗ lực của CBCNV Công ty Điện lực Thái Bình trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh giao, luôn “đi trước một bước” theo tinh thần Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt là công tác tiếp nhận và quản lý lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận đảm bảo an toàn và kinh doanh đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ chủ trương xây dựng nông thôn mới của Tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, được lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

 

 

( ảnh: Đồng chí Phạm Văn Ca –  Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo với Công ty Điện lực Thái Bình tại hội nghị)

 

 Có thể nói rằng, năm 2017 Công ty Điện lực Thái Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình với chất lượng ngày càng nâng cao và dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Phát huy những kết quả tốt đẹp của năm 2017, năm 2018 tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty sẽ quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo cung cấp điện và các loại dịch vụ an toàn, ổn định cho khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo mang lại sự yên tâm, hài lòng cho khách hàng.

 

Minh Tân – Phòng kinh doanh

 
Tin cùng thư mục :
Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với Điện lực Hưng Hà triển khai chương trình chấm xóa nợ - Quyết toán hóa đơn bằng thẻ khách hàng tại Hưng Hà
Nắng nóng diện rộng liên tục 40 độ C, tiêu thụ điện ngày 04/7/2018 tiếp tục phá vỡ kỷ lục
Công ty Điện lực Thái Bình Thông báo về tình hình cung cấp điện trong những ngày nắng nóng
Khuyến cáo của EVN về việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm khi thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung
Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
Khuyến cáo của EVN về việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm khi thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung
Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
PC Thái Bình: Tình hình hoạt động Quí I năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Quí II/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động Quí I năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Quí II/2018
PC THÁI BÌNH: CAM KẾT THỰC HIỆN TỐT VĂN HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG
Top  |  Home