Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
 
Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP
 
2019-10-01 09:06:22

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và công văn số 3968/UBND-KTCT ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc đẩy mạnh triển khai phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2019, Công ty Điện lực Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua Hội nghị này, nhằm tổng kết, đánh giá công tác triển khai thanh toán tiền điện qua các ngân hàng và tổ chức trung gian, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện việc triển khai các biện pháp đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.   Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Sở, Ban, Ngành, các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; Đại diện các Tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các Doanh nghiệp sử dụng điện lớn và sử dụng nhiều lao động đang trả lương qua thẻ;  Đại diện các Ngân hàng, Tổ chức trung gian thu hộ tiền điện; các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận – tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương Công ty Điện lực Thái Bình trong những năm qua, đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh – tế xã hội của tỉnh, làm tốt công tác tiếp nhận và quản lý lưới điện hạ áp nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng GDP và thay đổi bộ mặt nông thôn trong tỉnh. Đồng thời, Công ty cũng đã có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, không ngừng hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng để tạo thuận lợi, đáp ứng tối đa tiện ích cho các khách hàng sử dụng điện là các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở SXKD - dịch vụ và mọi người dân.

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương Công ty Điện lực Thái Bình đã chủ động tổ chức hội nghị để triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đồng thời, chỉ đạo:

Một là:  Giao Công ty Điện lực Thái Bình chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông, các ngân hàng và đối tác trung gian tăng cường tuyên truyền, quảng bá rộng rãi; tư vấn, hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến khách hàng sử dụng điện biết và thực hiện.

Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Hai là: Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh phải quán triệt đến toàn thể CBCNVC trong đơn vị về quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt nói riêng. Trước mắt yêu cầu 100% các Sở, ban, ngành, đơn vị HCSN đang trả lương qua thẻ phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình thực hiện đăng ký thanh toán tiền điện theo hình thức trích nợ tự động qua ngân hàng đối với cán bộ, nhân viên do đơn vị quản lý.

Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện trả lương qua thẻ ATM cho CBCNV, người lao động. Những cơ quan đơn vị chưa thực hiện trả lương qua thẻ phải thực hiện triển khai ngay. Phấn đấu đến hết 31/10/2019 toàn bộ CBCNVC, người lao động trong các cơ quan đơn vị đều thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua thẻ ngân hàng.

Ba là : Đề nghị UBND các huyện, thành phố có chỉ đạo cụ thể đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ để góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói riêng.

Bốn là: Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD -DV thực hiện trả lương qua tài khoản cho cán bộ, nhân viên, người lao động và phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình triển khai đăng ký thanh toán tiền điện theo hình thức trích nợ tự động qua ngân hàng đối với cán bộ, nhân viên, người lao động.

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ  tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019,  tăng cường tuyên truyền, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện tốt việc triển khai thanh tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Năm là: Đối với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh nói chung, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt nói riêng.

Các ngân hàng thương mại và các đối tác trung gian chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở SXKD đang trả lương qua thẻ để đăng ký thanh toán tiền điện theo hình thức trích nợ tự động qua ngân hàng đối với cán bộ, nhân viên, người lao động. Phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình tăng cường tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn các hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng đến khách hàng.

Sáu là: Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP của các cơ quan, đơn vị như: trường học, bệnh viện, công ty nước sạch, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Tuynh – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình thay mặt ban lãnh đạo công ty đã phát biểu cảm ơn  các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Cơ quan trung ương đóng tại địa bàn tỉnh, các Doanh nghiệp SXKD, các ngân hàng và đối tác trung gian cùng toàn thể khách hàng sử dụng điện trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo,  phối hợp và ủng hộ Công ty Điện lực Thái Bình trong việc triển khai các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình cũng cam kết sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền đến tất cả khách hàng sử dụng điện. Chắc chắn, khi việc triển khai các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đi vào nề nếp và ổn định sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tạo sự chuyển biến về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và làm thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong xã hội, thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử tiên tiến, tạo điều kiện cho việc thanh toán tiền điện của khách hàng được nhanh chóng, thuận tiện và an toàn./.

Minh Tân - phòng Kinh doanh

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực thành phố: Tháo gỡ hòm công tơ điện của các khách hàng vi phạm
Điện lực thành phố: Sử dụng 100% công tơ điện tử
Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra tình hình cấp điện và động viên người lao động PC Thái Bình làm việc dưới thời tiết nắng nóng
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện kiểm tra tình hình cung cấp điện trong mùa nắng nóng tại Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình
Điện lực Kiến Xương tổ chức khắc phục sự cố ngay trong đêm đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân
EVN triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm ngập mặn
Thái Thụy: Thả diều gây sự cố lưới điện
Điện lực Kiến Xương: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định
Bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ phòng, chống lụt bão và sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020
Trạm 110kV Thành Phố Thái Bình với công tác PCTT&TKCN trước mùa mưa bão năm 2020
Top  |  Home