Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
Tin Công ty Điện lực
Khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích hoàn thành vượt tiến độ dự án Đường dây và TBA 110 kV Châu Giang-Thái Bình
Khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích hoàn thành vượt tiến độ dự án Đường dây và TBA 110 kV Châu Giang-Thái Bình
2023-06-02 07:58
-1
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
2023-06-01 14:08
-2
Bộ Công Thương: Phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc năm 2023
Bộ Công Thương: Phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc năm 2023
2023-05-23 10:43
-11
Toàn quốc phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu từ 2% tổng điện năng tiêu thụ quốc gia
Toàn quốc phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu từ 2% tổng điện năng tiêu thụ quốc gia
2023-05-23 10:42
-11
Thái Bình: Nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng cao
Thái Bình: Nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng cao
2023-05-23 08:31
-11
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kêu gọi chung tay tiết kiệm điện
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kêu gọi chung tay tiết kiệm điện
2023-05-23 07:33
-11
Tình hình cấp điện mùa nắng nóng năm 2023 rất khó khăn, EVN có văn bản gửi UBND các Tỉnh/Thành phố kiến nghị chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện
Tình hình cấp điện mùa nắng nóng năm 2023 rất khó khăn, EVN có văn bản gửi UBND các Tỉnh/Thành phố kiến nghị chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện
2023-05-18 15:18
-16
CÔNG ĐIỆN Về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng và năm 2023
CÔNG ĐIỆN Về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng và năm 2023
2023-05-18 15:09
-16
Thông báo về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2023
Thông báo về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2023
2023-05-18 15:04
-16
Công ty Điện lực Thái Bình phát động diễn tập PCTT&TCCN - Xử lý sự cố - An toàn - Công nghệ thông tin năm 2023.
Công ty Điện lực Thái Bình phát động diễn tập PCTT&TCCN - Xử lý sự cố - An toàn - Công nghệ thông tin năm 2023.
2023-04-14 17:34
-50
12345678910...
Top  |  Home