Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
Tin Công ty Điện lực
Thông báo về việc tuyển dụng năm 2022 (Lần 2)
Thông báo về việc tuyển dụng năm 2022 (Lần 2)
2022-12-27 08:51
-40
Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2022
Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2022
2022-12-05 14:19
-62
THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi còn lại năm 2022 của Công ty Điện lực Thái Bình
Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi còn lại năm 2022 của Công ty Điện lực Thái Bình
2022-11-30 08:24
-67
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
2022-11-26 10:09
-71
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi năm 2022 của Công ty Điện lực Thái Bình
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi năm 2022 của Công ty Điện lực Thái Bình
2022-11-04 16:40
-93
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
2022-10-26 08:25
-102
PC Thái Bình: Trạm biến áp 110kV Long Bối được cải tạo nâng cấp trở thành trạm biến áp không người trực
PC Thái Bình: Trạm biến áp 110kV Long Bối được cải tạo nâng cấp trở thành trạm biến áp không người trực
2022-06-20 15:28
-230
Thông báo về việc tuyển dụng lao động(chỉ tiêu đợt 2 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển dụng lao động(chỉ tiêu đợt 2 năm 2021)
2022-06-14 16:57
-236
Điện lực miền Bắc triển khai các phương án phòng chống thiên tai
Điện lực miền Bắc triển khai các phương án phòng chống thiên tai
2022-06-07 11:19
-243
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.
2022-05-11 21:25
-270
12345678910...
Top  |  Home