Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
Tiết kiệm điện
Khách hàng chung tay tiết kiệm điện
Khách hàng chung tay tiết kiệm điện
2021-08-09 09:02
-663
Công ty Điện lực Thái Bình tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Công ty Điện lực Thái Bình tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
2021-03-23 07:57
-802
Sử dụng tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Sử dụng tiết kiệm điện mùa nắng nóng
2020-07-29 07:52
-1039
Hướng dẫn triển khai các dự án điện mặt trời áp mái nhà (ĐMTMN) của Công ty Điện lực Thái Bình
Ngày 18/6/2019, Công ty Điện lực Thái Bình đã ban hành văn bản số 1506/PCTB-KD về việc hướng dẫn triển khai các dự án điện mặt trời áp mái nhà (ĐMTMN)
2019-06-19 09:25
-1445
Thông tư 16_2017_TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày 12/9, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT hướng dẫn chi tiết các quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Thông tư gồm 5 Chương, 22 Điều, quy định cụ thể về: Quy hoạch và phát triển dự án điện mặt trời; Giá bán điện của các dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện mặt trời mái nhà; Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (nối lưới và mái nhà); Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư gồm: Nội dung đề án quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh; Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới; Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời mái nhà. Thông tư quy định các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VNĐ/USD). Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30/6/2019 theo hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng 20 năm.
2019-06-19 09:15
-1445
Công văn số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v: hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà
Ngày 27/3/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 1532/EVN-KD V/v: hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà.
2019-06-19 09:11
-1445
Thông tư 05-2019-TT-BCT sửa đổi, bổ sung TT 16-2017-TT-BCT về phát triển dự án và HĐMBĐ mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Theo đó, Điều 16 - giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà được sửa đổi, bổ sung như sau: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước. Thông tư này còn bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Cụ thể, hợp đồng gồm 07 điều, quy định về điện năng mua bán; giá mua bán điện; xác nhận chỉ số công tơ, điện năng phát lên lưới, lập hóa đơn; thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên; thời hạn hợp đồng; những thỏa thuận khác… Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/04/2019.
2019-06-19 09:05
-1445
Công văn số 1534/BTC-CST của Bộ Tài Chính V/v chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw
Ngày 31/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 1534/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50 kW
2019-06-18 09:14
-1446
Quyết định 02-2019-QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung QĐ 11-2017-QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời
Quyết định này sửa đổi giá điện của các dự án điện mặt trời, cụ thể: Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện. Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước. Bên cạnh đó, quyết định này cũng sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của Bộ Công thương như: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về điện mặt trời, quy định về đấu nối, đo đếm điện năng đối với dự án điện mặt trời và hướng dẫn thủ tục đấu nối, lắp đặt công tơ của các dự án điện mặt trời trên mái nhà; Hướng dẫn thực hiện tính toán thanh toán tiền điện đối với các dự án điện mặt trời theo biến động của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ.
2019-06-18 09:02
-1446
Quyết định số 11-2017-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời
Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
2019-06-18 08:56
-1446
12
Top  |  Home