Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
Đầu tư-Dự án lưới điện
Điện lực Thành Phố: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp lưới điện
Điện lực Thành Phố: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp lưới điện
2021-09-30 10:14
-57
Điện lực huyện đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện
Điện lực huyện đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện
2021-08-24 15:58
-94
Công tác đầu tư xây dựng của PC Thái Bình trong thời kỳ dịch bệnh
Công tác đầu tư xây dựng của PC Thái Bình trong thời kỳ dịch bệnh
2021-07-08 07:37
-141
Dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng
2020-02-03 17:11
-662
Lắp đặt thiết bị LBS trên lưới điện trung áp tỉnh Thái Bình năm 2019
Lắp đặt thiết bị LBS trên lưới điện trung áp tỉnh Thái Bình năm 2019
2019-08-29 15:19
-820
Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2019- Tỉnh Thái Bình
Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2019- Tỉnh Thái Bình
2019-08-29 15:18
-820
Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp 35kV tỉnh Thái Bình năm 2019
Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp 35kV tỉnh Thái Bình năm 2019
2019-08-29 15:15
-820
Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp 10kV, 22kV tỉnh Thái Bình năm 2019
Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp 10kV, 22kV tỉnh Thái Bình năm 2019
2019-08-29 15:13
-820
Trang bị thiết bị kết nối lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp tỉnh Thái Bình năm 2019
Trang bị thiết bị kết nối lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp tỉnh Thái Bình năm 2019
2019-08-29 15:12
-820
Xây dựng đường truyền kết nối lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp tỉnh Thái Bình năm 2019
Xây dựng đường truyền kết nối lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp tỉnh Thái Bình năm 2019
2019-08-29 15:10
-820
12
Top  |  Home