Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
An Toàn Lưới Điện
Đội QLVH lưới điện cao thế (PC Thái Bình) quản lý vận hành lưới điện 110kV không để xảy ra sự cố trong năm 2021
Đội QLVH lưới điện cao thế (PC Thái Bình) quản lý vận hành lưới điện 110kV không để xảy ra sự cố trong năm 2021
2022-02-11 14:54
-477
Công ty Điện lực Thái Bình: Khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và hộ gia đình về công tác phòng, chống cháy nổ
Công ty Điện lực Thái Bình: Khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và hộ gia đình về công tác phòng, chống cháy nổ
2021-10-05 16:55
-606
PC Thái Bình hướng dẫn, khuyến cáo về công tác phòng chống cháy, nổ
PC Thái Bình hướng dẫn, khuyến cáo về công tác phòng chống cháy, nổ
2021-10-04 14:58
-607
Công ty Điện lực Thái Bình: Khuyến cáo sử dụng điện an toàn trong sản xuất, sinh hoạt
Công ty Điện lực Thái Bình: Khuyến cáo sử dụng điện an toàn trong sản xuất, sinh hoạt
2021-03-31 07:32
-794
PC Thái Bình phát động văn hóa an toàn năm 2021
PC Thái Bình phát động văn hóa an toàn năm 2021
2021-03-30 16:27
-795
Phổ biến kiến thức về an toàn lao động và phòng ngừa tai nạn lao động trong ngành Điện lực
Phổ biến kiến thức về an toàn lao động và phòng ngừa tai nạn lao động trong ngành Điện lực
2020-11-24 22:03
-921
Điện lực Thái Thụy tuyên tuyền, cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện trong mùa mưa bão
Điện lực Thái Thụy tuyên tuyền, cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện trong mùa mưa bão
2020-10-27 10:37
-949
SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO
SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO
2020-10-27 10:31
-949
Điện lực Kiến Xương đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão
Điện lực Kiến Xương đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão
2020-10-23 18:16
-953
Khuyến cáo sử dụng an toàn trong mùa mưa bão
Khuyến cáo sử dụng an toàn trong mùa mưa bão
2020-10-19 16:03
-957
1234
Top  |  Home