Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
 
Điện lực Hưng Hà (PC Thái Bình) tập trung hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện
 
2021-11-24 15:06:57

 Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện. Xác định việc chuyển đổi số hợp đồng là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt năm 2021 là năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Ngay sau khi có chỉ đạo của EVNNPC và Công ty Điện lực Thái Bình (PCTB), Điện lực Hưng Hà đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021.

 

Với khối lượng 83.478 hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) cần phải thực hiện, từ cuối năm 2020, Điện lực Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch, gửi các văn bản báo cáo UBND huyện, UBND các xã/thị trấn về kế hoạch triển khai chương trình chuyển đối số HĐMBĐ sinh hoạt, niêm yết thông báo tại các điểm giao dịch, thông báo trên đài truyền thanh huyện và trên trang thông tin điện tử của huyện để khách hàng biết chủ động tham gia thực hiện. Song song với công tác tuyên truyền, Điện lực đã tổ chức bồi huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên tham gia thực hiện, chuẩn bị các phương tiện để đáp ứng yêu cầu cho việc ký số HĐMBĐ.


Trong tháng 11/2020 đơn vị đã triển khai ký thử nghiệm tại một số điểm thu tiền điện, bước đầu còn gặp một số khó khăn vướng mắc đơn vị đã có ý kiến đề xuất và nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty và Công ty từ đó việc triển khai đã dần ổn định. Tuy nhiên đầu năm 2021 do phải tập trung cho công tác hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2 nên tạm ngừng việc ký số. Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, Điện lực Hưng Hà đã tập trung nhân lực để thực hiện. Kết quả đến thời điểm hiện tại đơn vị đã thực hiện được 19.822 hợp đồng đạt 22,74% so với số lượng cần thực hiện, dự kiến lũy kế đến hết tháng 4/2020 số lượng ký được là 22.000 HĐ đạt 26%, vượt tiến độ so với kế hoạch đã đăng ký. Phấn đấu đến hết năm 2021 Điện lực Hưng Hà sẽ thực hiện hoàn thành chuyển đổi số 100% hợp đồng mua bán điện.


                                                               Trần Đức Thiện – PC Thái Bình

 
Tin cùng thư mục :
Bài ca chuyển đổi số
Điện lực Kiến Xương chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
Điện lực Tiền Hải thực hiện “Số hoá” trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và hợp đồng điện tử
Điện lực Hưng Hà: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phù hợp với xu thế phát triển
Điện lực Kiến Xương đã đạt được các thành tựu trong công tác dịch vụ khách hàng nhờ chuyển đổi số
Chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện
Điện lực Thành Phố Thái Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
Điện lực Thái Thụy chuyển đổi số từ văn phòng đến lưới điện
Điện lực Đông Hưng nỗ lực chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Chuyển đổi số- bước chuyển mình trí tuệ
Top  |  Home