Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
 
PC Thái Bình tập trung hoàn thành số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
 
2021-11-22 08:53:26

 Đến tháng 10/2021, các Điện lực trực thuộc đã thực hiện chuyển đổi số hóa được 562.496/638.572 HĐMBĐ sinh hoạt, đạt tỷ lệ 88,09%; số lượng còn phải thực hiện số hóa là 76.076 HĐMBĐ. Để thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch EVNNPC giao, ngày 11/11/2021, PC Thái Bình đã có công điện số 2992/CĐ-PCTB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa HĐMBĐ.

Theo đó, PC Thái Bình đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa HĐMBĐ sinh hoạt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11/2021. Một số Điện lực còn số lượng phải thực hiện nhiều như ĐL Thái Thụy (19.472 HĐ), Thành phố (19.811 HĐ), Tiền Hải (13.599 HĐ) cần tập trung cao để hoàn thành đúng kế hoạch. Đối với các trường hợp không có số điện thoại để xác thực, các đơn vị khẩn trương liên hệ để thu thập số điện thoại hoặc scan hợp đồng và đồng bộ dữ liệu trên phần mềm để quản lý, khai thác trên hệ thống CMIS. Nhằm giám sát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, PC Thái Bình đã giao nhiệm vụ cho phòng Kinh doanh chủ trì, phối hợp cùng phòng CNTT, KTGSMBĐ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các Điện lực, hàng tuần tổng hợp kết quả báo cáo và thực hiện việc chấm điểm KPI hàng tháng với chỉ tiêu số hóa HĐMBĐ của các Điện lực đúng theo quy định.

Với sự chỉ đạo kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, PC Thái Bình sẽ hoàn thành việc số hóa HĐMBĐ sinh hoạt đúng kế hoạch đã đề ra góp phần tích cực vào mục tiêu chuyển đổi số của EVN và EVNNPC

 
Tin cùng thư mục :
Bài ca chuyển đổi số
Điện lực Kiến Xương chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
Điện lực Tiền Hải thực hiện “Số hoá” trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và hợp đồng điện tử
Điện lực Hưng Hà: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phù hợp với xu thế phát triển
Điện lực Kiến Xương đã đạt được các thành tựu trong công tác dịch vụ khách hàng nhờ chuyển đổi số
Chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện
Điện lực Hưng Hà (PC Thái Bình) tập trung hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện
Điện lực Thành Phố Thái Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
Điện lực Thái Thụy chuyển đổi số từ văn phòng đến lưới điện
Điện lực Đông Hưng nỗ lực chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Top  |  Home